Werkgroep-PR

Binnen onze gemeente is een werkgroep-PR actief. PR is de afkorting van Public Relations. Volgens het woordenboek houdt dit in “het onderhouden van goede betrekkingen tussen instellingen/ondernemingen en mensen of groepen van mensen”. Kort samengevat draait het hierbij om: wat, hoe en voor wie bedoeld?

Wat?
Wat willen we als gemeente aan elkaar en/of aan anderen buiten onze gemeente mededelen of uitstralen.

Hoe?
Wij communiceren onze boodschap door middel van de wekelijkse afkondiging, de kerkbode, Puntsgewijs, onze website, Facebook, affiches, folders, kranten, radio en televisie.

Wie?
Wij communiceren met onze eigen gemeenteleden en mensen buiten onze gemeente.

De werkgroep-PR komt een aantal malen per jaar bijeen en doet voorstellen over belangrijke PR-middelen aan de kerkenraad.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Wim Flikweert en Wim Kostense

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap