Begrafenissen

Voor het verhuur van de kerkzaal en Punt-3 dient u contact op te nemen met de beheerder1.

Voor het leiden van uitvaartdiensten dient u contact op te nemen met de predikant. De predikant komt op bezoek om samen met u het verdriet voor Gods aangezicht te leggen en de nodige voorbereidingen te treffen aangaande de afscheidsdienst. Doorgaans gaat de eigen predikant voor in de uitvaartdienst, een dienst van Woord en Gebed in de Johanneskerk. Nadien leidt de predikant ook de begrafenisplechtigheid.

In het geval de nabestaanden de afscheidsdienst door een andere predikant willen laten verzorgen, gaat dat in overleg met de eigen predikant. De kosten van het inschakelen van een andere predikant komen voor rekening van de nabestaanden2.

Een uitvaartdienst, onder verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk, wordt altijd gehouden in de kerkzaal van de Johanneskerk. Tijdig contact is gewenst, mede ook vanwege de beschikbaarheid van predikant, koster, organist, kerkelijke ruimten enz.

Voor de uitvaart van een gemeentelid van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk worden geen kosten in reke-ning gebracht voor de huur van de kerkzaal en de predikant van onze gemeente. Voor overige diensten worden wel kosten in rekening gebracht. Onder gemeenteleden verstaan we doopleden en belijdende leden. Wanneer een partner van een gemeentelid overlijdt, geldt het tarief als voor gemeenteleden. Personen die als ‘niet-gedoopt’ staan ingeschreven vallen onder de categorie niet-gemeenteleden. Voor niet-gemeenteleden worden kosten in rekening gebracht.

Praktische zaken
-  tijdens een uitvaartdienst wordt niet gecollecteerd
-  de predikant regelt de dienstdoende ambtsdragers
-  bij uitvaartdiensten regelen wij een koster die hiervoor een vergoeding krijgt
-  de organist en de beamist worden gevraagd door de uitvaartleider; deze medewerkers krijgen een vergoeding
-  in Punt-3 kunnen tegen betaling consumpties worden gebruikt
-  fotograferen en filmen wordt gedaan in overleg met familie en uitvaartleider

Het is mogelijk om de uitvaartdienst online te volgen. Hiervoor beschikt onze gemeente over professionele ap-paratuur. In geval men van deze mogelijkheid gebruik wil maken, neemt de uitvaartleider contact op met de ict-beheerder1. De beamer en de livestreamapparatuur worden bediend door de ICT-beheerder gevraagde beamist.

1 Voor namen, telefoonnummers en tarieven verwijzen wij u naar de huurovereenkomst.
2 Gemaakte kosten worden door de beheerder doorgegeven aan de administrateur, die de kosten declareert bij de uitvaartondernemer.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap