Doopdiensten

Enkele malen per jaar wordt in de zondagse eredienst het sacrament van de Heilige Doop bediend aan kinderen die in de gemeente zijn geboren.

Voorafgaand aan de doop vindt er met de ouders van de dopeling(en) een gesprek plaats, onder andere over (de betekenis van) de doop, de gang van zaken in de dienst en de christelijke opvoeding. Volwassenen die nog niet gedoopt zijn en dit verlangen hebben, worden op belijdenis gedoopt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de kerkenraadsvoorzitter of uw contactpersoon Pastoraal Team.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap