Hart van Nieuwerkerk

Het “Hart van Nieuwerkerk” - een diaconaal initiatief van de Protestantse gemeente te Nieuwerkerk – is van start gegaan in september 2005 en kent een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Het “Hart” wordt elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in Punt-3 gehouden en is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen in en buiten Nieuwerkerk.

Iedere week is er een creatieve activiteit, zoals bloemschikken, glas beschilderen, kaarten maken, etc.

Bezoekers kunnen meedoen voor een klein bedrag en/of gebruik maken van de bibliotheek (10.00 uur tot 10.30 uur). Verder is de wereldwinkel open. Hier kunnen producten, bijvoorbeeld Max Havelaar-koffie,rijst, thee, chocolade enzovoort, evenals cadeau-artikelen gekocht worden. Mensen in ontwikkelingslanden ontvangen hiervoor een eerlijke prijs, zodat zij er van kunnen leven.

De koffietafel is vaak druk bezocht. Hier schenken de gastvrouwen een eerlijk kopje gratis koffie of thee en kunnen mensen de predikant en/of anderen van de kerkenraad spreken.

Kinderen zijn van harte welkom. Er is een speelhoek en natuurlijk limonade met een koekje.

In dit project komen een aantal taken van de gemeente van Christus samen:
- Dienst aan de wereld (wereldwinkel)
- Zending (een open huis zijn voor wie wil)
- Onderlinge verbondenheid.

Met de realisatie van ons prachtige kerkcentrum is de uitwerking van het “Hart” mogelijk geworden. Het past in het beleid van de kerkenraad om de gemeente te bouwen, d.w.z. meer betrokken te doen zijn op God, elkaar en de wereld.

Contactpersoon:
Mevr. J. van de Berge
0111-481410

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap