Puntsgewijs

Puntsgewijs is het kerkblad van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk en verschijnt ongeveer acht keer per jaar.

Met dit kerkblad wil onze kerkelijke gemeente:
1. gemeenteleden informeren over bijv. wel en wee in de gemeente, activiteiten, kerkdiensten, enz.
2. “gemeente zijn” bevorderen
3. gemeenteleden voorzien van een meditatief moment (uit de pastorie)
4. werken aan een verbinding van de PgN met de landelijke kerk (kerknieuws) en de kerk wereldwijd (rondzendbrieven)

Kopij
In principe kan ‘iedereen’ kopij aanleveren. Dit gebeurt hoofdzakelijk per email (puntsgewijs @pknnieuwerkerk.nl). Kopij kan ook schriftelijk aangeleverd worden in de brievenbus of in de postbus van de kerk. De uiterste inleverdatum staat vermeld in Puntsgewijs. De redactie kan ingeleverde kopij plaatsen, inkorten en heeft ook het recht te weigeren.

Abonnement
Abonnees krijgen jaarlijks (bij de actie Kerkbalans) een acceptgiro met een richtbedrag van € 10,00, tenzij de abonnee akkoord gaat met een automatische incasso. Gemeenteleden die zich willen abonneren op Puntsgewijs kunnen contact opnemen met mevr. C. Schiettekatte of de predikant.

Redactie
dhr. W.P. Flikweert, mevr. W. Oosse en mevr. M. van Sluijs-Gerritsen

Postadres
Protestantse gemeente Nieuwerkerk
t.a.v. redactie Puntsgewijs
Postbus 33
4306 ZG Nieuwerkerk
puntsgewijs @pknnieuwerkerk.nl

Aanmelden en distributie
Mevr. C. Schiettekatte
Burg. van Eetenstraat 94
4306 CW  Nieuwerkerk
0111-641864

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap