Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Samen dienen én leiden zij de gemeente.

De kerkenraad bepaalt de visie en de beleidsdoelen van de gemeente (zoals dit is verwoord in het beleidsplan) en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Aan de andere kant is de kerkenraad er ten dienste van de gemeente. Hij zorgt ervoor dat al het gemeentewerk mogelijk is, stimuleert op positieve wijze de verschillende werkgroepen in de gemeente en creëert ruimte voor gemeenteleden om hun gaven in te zetten voor de gemeente.

Alle kerkdiensten (én bijzondere diensten) vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Leden van de kerkenraad doen dienst volgens een rooster.

De kerkenraad bestaat uit 5 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen.

Voorzitter (preses): Predikant:                                    
Dhr. W. Kostense Ds. M. Riedijk
Riekusweel 3 Touwbaan 5
4311 CT  Bruinisse 4301 JV  Zierikzee
06-51464584 06-57544370
preses @pknnieuwerkerk.nl predikant @pknnieuwerkerk.nl
 
Scriba:  
Mevr. M.A. de Valk  
Stoofheule 31  
4306 EG  Nieuwerkerk  
06-25291616  
scriba @pknnieuwerkerk.nl

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap