Nieuws

Reserveren kerkdienst 5 december

Beste gemeenteleden,

Dit is de aanmeldbrief voor 5 december 2021: 2e adventszondag. Er is plaats voor 50 gemeenteleden.

We dragen een mondkapje als we lopen, we ontsmetten onze handen in de hal van de kerk en hanteren in alle rijen en banken anderhalve-meter-afstand.

De kindernevendienst en de crèche hebben in verband met de coronabesmettingen even een pauze genomen. Dit betekent, dat gemeenteleden kunnen plaatsnemen op de oneven banken van het gehele Sevioth en de oneven rijen in de kerkzaal en in de banken aan de zijkanten. Wilt u echt 1,5 meter afstand bewaren en niet in de even rijen gaan zitten.

Op dit moment is er nog geen reden om een kerkzaalcoördinator aan te stellen. We vragen de gemeenteleden hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en te zorgen voor de eigen veiligheid en die van anderen.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Wim Kostense


Eredienst 5 december 2021
Aanmelden via reserverenkerkdienst@ pknnieuwerkerk.nl (naam + aantal personen)
Deadline aanmelden: donderdag 2 december 2021
Kruisjeslijst: vrijdag 3 december 2021

Gasten
Als u gast bent en u wilt een dienst bijwonen in de Johanneskerk, dan kunt u contact opnemen met Wim Kostense via reserverenkerkdienst@ pknnieuwerkerk.nl of bellen met 0651464584. Er zijn plaatsen beschikbaar voor onze gasten.

Terug | Geplaatst op: maandag 29 november 2021
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap