Solid Friends

In steeds meer kerken zie je dat club en catechisatie in elkaar overgaan. Wij hebben daarvoor in onze gemeente de Rock Solid en Solid Friends catechese. Solid Friends is een catechese waarin praten en nadenken over geloofsvragen voorop staat. Ben jij tussen 12 en 15 jaar jong, dan is dit geknipt voor jou. Solid Friends sluit naadloos aan bij de catechese van Rock Solid, zowel in lesvorm als in leeftijd. De bijeenkomsten zijn ongeveer één keer per drie weken op zondag van 10.00 tot 11.15 uur in kerkcentrum Punt-3.

Contactpersoon:
Petra Capelle
solidfriends @pknnieuwerkerk.nl

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap