Solid Friends

In steeds meer kerken zie je dat club en catechisatie in elkaar overgaan. Wij hebben daarvoor in onze gemeente de Rock Solid en Solid Friends catechese. Solid Friends is een catechese waarin praten en nadenken over geloofsvragen voorop staat. Ben jij tussen 12 en 16 jaar jong, dan is dit geknipt voor jou. Solid Friends sluit naadloos aan bij de catechese van Rock Solid, zowel in lesvorm als in leeftijd.

Solid Friends begint steeds om 20.00 uur en is rond 20.45 uur afgelopen en wordt gehouden in Punt-3.

Donderdag 24 september 2020 ds. Marjan & Mark van Dijke
Donderdag 22 oktober 2020 ds. Marjan & Mark van Dijke
Donderdag 19 november 2020  ds. Marjan & Jaap Jan op ’t Hof
Donderdag 17 december 2020  ds. Marjan & Mark van Dijke
Donderdag 21 januari 2021  ds. Marjan & Jaap Jan op ’t Hof
Vrijdag (!) 5 februari 2021 Sirkelslag YOUNG
Donderdag 25 februari 2021  ds. Marjan & Jaap Jan op ’t Hof
Donderdag 25 maart 2021 ds. Marjan & Mark van Dijke

Contactpersonen:
Ds. Riedijk en Petra Capelle
solidfriends @pknnieuwerkerk.nl

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap