Fiscaal vriendelijk schenken

Onder bepaalde omstandigheden zijn giften die u doet aan goede doelen (de plaatselijke gemeente ie er daar één van) fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (als u getrouwd bent of elkaars fiscaal partner: het gezamenlijk verzamelinkomen). Als u – samen met uw bijdragen aan andere goede doelen – meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften heeft betaalt de Belastingdienst dus een deel van uw bijdragen mee. Dat voordeel kunt u – zonder dat het u wat extra kost – doorgeven aan de kerk. U kunt giften alleen aftrekken als de begunstigde een ANBI-status heeft en als u een bewijs heeft van uw bijdrage. Om die reden kunt u uw bijdrage beter via de bank aan de kerk overmaken, van geld wat u in de collectezak stopt heeft u immers geen bewijs.

Om wel een bewijsstuk te hebben dat u bijdraagt aan de wekelijks collecten kunt u collectebonnen kopen. Aan elk vel (20 stuks) bonnen zit een getekende kwitantie, die u kunt bewaren als bewijs bij uw belastingaangifte. Collectebonnen zijn er in waardes van € 0,60, € 1,20 en € 2,40.
U kunt de collectebonnen als volgt bestellen:
- Stap 1: Vul het bestelformulier in en mail dat naar collectebonnen @pknnieuwerkerk.nl
- Stap 2: Maak het totaalbedrag over op IBAN NL 11 RABO 0373 7255 31 onder vermelding van “collectebonnen”
Na ontvangst van het totaalbedrag maakt onze administrateur uw bestelling gereed en krijgt u een mailbericht dat u de bonnen kunt afhalen op Dolfijnstraat 29, Nieuwerkerk.

In het geval uw giften – samen met de collectebonnen – de drempel van 1% van het verzamelinkomen jaarlijks niet overstijgen kunt u uw giften van twee jaar in één jaar concentreren. U heeft dan maar 1 x in de twee jaar met de drempel te maken en kunt u toch profiteren van een stukje belasting voordeel. Voorbeeld:
Uw bijdrage over 2023 betaalt u via maandelijkse termijnen. In december 2023 maakt u vast uw bijdrage voor heel 2024 over en koopt u ook vast (een deel van) de collectebonnen die u nodig denkt te hebben. U kunt met deze methode de giften van 2023 en voor 2024 bij elkaar tellen.

Er is nog een methode, waarmee u de kerk nog beter kunt steunen zonder dat het u extra geld kost. Die methode heet “slim schenken”.
De eerder beschreven collectebonnen en uw vrijwillige bijdragen heten in belastingtermen “gewone giften”. “Slim schenken” is gebaseerd op de andere soort giften: periodieke giften.
Periodieke giften moeten worden vastgelegd in een overeenkomst. Vanf 2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris. Daarnaast betreffen periodieke giften een periode van minimaal 5 jaar. Het voordeel van deze methode is echter dat u bij uw belastingaangifte niet meer te maken heeft met de drempel van 1% van het verzamelinkomen, maar dat u deze giften volledig kunt aftrekken!

Twee voorbeelden:
U bent 55 jaar en uw verzamelinkomen is € 40.000. U maakt € 600 aan de kerk over als vrijwillige bijdrage, daarnaast nog € 50 voor de zending en € 150 voor de voorjaars-, najaars- en eindejaarscollecte. U heeft voor € 240 collectebonnen gekocht. U heeft dus totaal aan giften € 1.040. Daarvan mag u € 400 niet aftrekken. Rest € 640 waarvan u bij een belastingpercentage van 38,10% dus € 244 belastingvoordeel geniet. Netto kost uw bijdrage aan de kerk dus € 1.040 - € 244 = € 796. Het belastingvoordeel van € 244 kunt u doorgeven aan de kerk. U kunt uw bijdragen verhogen tot ongeveer € 1.435: het kost u immers niks extra!

Hetzelfde voorbeeld, maar nu volgens de methode “slim schenken”. U heeft nu een belastingvoordeel van 38,10% van € 1.040 = € 396. Netto kost uw bijdrage aan de kerk dus € 1.040 - € 396 = € 644. Een verschil van € 152 met het vorige voorbeeld.

Via de schenkcalculator kunt u uitrekenen dat u uw bijdrage kunt verhogen tot € 1.680, waarbij u zelf – door het belastingvoordeel – netto dezelfde € 1.040 bijdraagt.

Elke situatie is niet hetzelfde. Wilt u meer informatie over deze manier van schenken en de voorwaarden waaronder deze moeten plaatsvinden, neemt u dan contact op met uw belastingconsulent. U kunt ook contact opnemen met onze administrateur (06 55 18 38 03). Hij kan u eveneens informeren en u door het te volgen proces heenleiden.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap