Kerkbode

De Kerkbode is een twee-wekelijkse uitgave voor gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland op Schouwen-Duiveland. In de kerkbode staat relevante informatie betreffende kerkdiensten en overige zaken zoals bijvoorbeeld pastorale en diaconale aangelegenheden.

Abonnementen kunnen aangevraagd worden bij mevr. C.E. Kort, 0111-642993.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap