Gespreid betalen

U kunt uw bijdrage natuurlijk in één keer voldoen, maar veel gemeenteleden maken liever hun bijdrage over in maandelijkse termijnen. U kunt de administrateur daartoe vragen om toezending van acceptgirokaarten, uw kunt uw bank opdracht geven om maandelijks een vast bedrag over te maken aan de kerk, maar u kunt ook een machtiging aan de kerk geven. De kerk incasseert dan uw bijdrage automatisch van uw bankrekening op de laatste werkdag van de maand. Deze methode geniet uit kostenoverwegingen de voorkeur van uw gemeente.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap