De financiën van de kerk

Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van veel gemeenteleden die de predikant en de kerkenraad terzijde staan. Elke week worden er erediensten gehouden. Er is aandacht voor jongeren en voor ouderen, zieken, hulpbehoevenden en anderen die onze aandacht nodig hebben.

Dit kan zo blijven als we met elkaar ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de instandhouding van onze kerk. Want de kerk kost geld. De predikant moet betaald worden en de kerkelijke gebouwen hebben onderhoud nodig. Maar ook de energierekening van het kerkgebouw, de bloemen voor de zieken en de kleurpotloden van de kinderen moeten betaald worden. Al die kosten moeten we met elkaar bijeen brengen, voor het merendeel op basis van vrijwilligheid.

Binnen onze gemeente organiseren wij de volgende financiële acties:
- de collectes in de wekelijkse kerkdiensten
- één maal per jaar de actie Kerkbalans in de maand januari
- in het voorjaar, rondom biddag, de voorjaarscollecte
- in de zomer het verzoek om een bijdrage aan het Solidariteitsfonds
- in het najaar, rondom dankdag, de najaarscollecte
- rondom de jaarwisseling de eindejaarscollecte

Wekelijks worden tijdens de eredienst twee collectes gehouden: de eerste voor de eigen gemeente, de tweede voor de activiteiten van diaconaat en zending, lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd.

Tijdens de actie Kerkbalans wordt aan gemeenteleden gevraagd om toezegging van een vaste vrijwillige bijdrage. Vrijwillige bijdragen vormen het grootste deel van de inkomsten van onze gemeente. Gemeenteleden ontvangen rondom deze actie uitgebreide informatie over de financiële positie van de gemeente en de begroting van het betreffende jaar.
Meer achtergrondinformatie over de actie kunt u vinden op www.kerkbalans.nl.

Rondom de biddag voor gewas en arbeid houden we de voorjaarscollecte. Alle gemeenteleden ontvangen een acceptgirokaart, waarmee ze hun bijdrage aan deze collecte, die volledig bestemd is voor het werk binnen de plaatselijke gemeente, kunnen voldoen.

Uit het landelijke Solidariteitsfonds worden projecten gefinancierd elders in ons land b.v. het stichten van nieuwe kerken in Vinexwijken, het ondersteunen van gemeenten in nood enz. Alle gemeenteleden wordt gevraagd aan dit fonds een bijdrage te leveren van € 15,00 per persoon. De helft van dit bedrag mag onze gemeente zelf houden voor lokale activiteiten.

De najaarscollecte (de voortzetting van de Hervormde oogstcollecte en de Gereformeerde dankdag-collecte) wordt gehouden rondom dankdag. De gemeenteleden ontvangen een acceptgirokaart (met uitgebreide informatie over de financiële stand van zaken), waarmee ze hun bijdrage kunnen voldoen.

De eindejaarscollecte (voorheen de oudejaarscollecte) wordt georganiseerd rondom de jaarwisseling, eveneens door het bezorgen van acceptgirokaarten. De opbrengst is volledig voor de eigen gemeente.

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap