Nieuws

Persbericht

Uitnoding voor twee ‘cursusavonden’ over Geloof en Natuurwetenschap in Nieuwerkerk

Dinsdag 19 en dinsdag 26 maart 2019, kerkcentrum Punt-3, Kerkring Nieuwerkerk

Aanvang 20.00 uur Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Opgave bij Ria van Sluijs via scriba@pknnieuwerkerk.nl

De Protestantse gemeente Nieuwerkerk nodigt belangstellenden uit tot deelname aan een korte ‘cursus’ van 2 avonden over het ontstaan van de kosmos en het leven op aarde.
In deze cursus neemt professor dr. Chris Kruse je mee in de wereld van de (natuur)wetenschap. De cursus zet je aan het denken over belangrijke vragen. Heeft de natuurwetenschap aangetoond dat het achterhaald is om in God te geloven? Kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen? Vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen. Zeker ook de jongeren onder ons.
In twee avonden ga je kijken naar wat de wetenschap aan kennis heeft opgeleverd over de kosmos, de materie en het leven op aarde. Wat is de status van deze kennis? Hoe verhoudt die zich tot wat de Bijbel daarover zegt?
Chris Kruse weet de informatie boeiend en toegankelijk te brengen. Het verhaal is voor iedereen goed te volgen, al zullen de hersens af en toe wel kraken.

Aan bod komen o.a.:
Hoe werkt wetenschap?
Kosmos en materie: Oneindig groot heelal en oneindig klein atoom.
Leven en geest, oneindig complex: cellen, hersenen en geest.
Boegbeelden uit de wetenschap: Newton, Pascal, Faraday, Plantinga.
Is er harmonie tussen geloof en wetenschap?

Chris Kruse (1952) studeerde organische en mechanische chemie aan de universiteit van Leiden. Sinds 1997 is hij hoogleraar geneesmiddelenonderzoek in Amsterdam. Hij is ad-interim voorzitter van het bestuur van ForumC.

Meer info over de inhoud van de avonden is te vinden op www.forumc.nl
Bij Agenda vind je de ‘cursus’.
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld.
Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom! 

Terug | Geplaatst op: dinsdag 5 maart 2019
Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap